Koulutuspaketit

• Koulutamme johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä keskustelemaan rakentavasti. Kohtaamiset herättävät tunteita, joiden hallintaa voi oppia.

• Koulutuksissa keskitymme yrityksen valitsemiin aihealueisiin, kuten työkyvyn tai suorituksen johtaminen.

• Valmennamme ja ohjaamme yksilöitä työuupumuksesta selviämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen.

Lue lisää

Työkykyjohtamisen ja suorituksenjohtamisen konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

Tuemme yritystä suoriutumisen johtamisessa ja kouluttamme tiedostamaan ja toimimaan ratkaisujen löytämiseksi.

Autamme tunnistamaan työkykyyn vaikuttavat tekijät ja arvioimaan suoriutumisvajeen kustannukset.

Autamme löytämään säästöjä tuottavia toimintatapoja suoriutumisen ja työkyvyn johtamiseen.

Lue lisää

Tukea ristiriitoihin ja työuupumukseen työyhteisöille

Tarjoamme ratkaisuja työnorganisointiin ja esimiestyöhön. Ulkopuolinen asiantuntija pystyy selkeyttämään tilannetta ja auttaa löytämään ratkaisuja.

Tarjoamme kokonaiskartoituksen tilanteesta, ryhmä- ja yksilövalmennuksia. Teemme toimenpidesuunnitelman yhdessä työyhteisön kanssa. Autamme seurannassa ja tilanteen pysyvässä ratkaisemisessa.

Lue lisää