Tiedosta

Alkava työkyvyn menetys näkyy ja tuntuu.
Jokainen on oman työkykynsä paras asiantuntija.
Ihminen vastaa itse omasta työkyvystään.
Työkykyä kuitenkin käytetään töissä.
Siksi työnantaja tukee työkyvyn ylläpitämistä.
Esimiehen tehtävä on tuntea alaisensa.
Esimiehellä on mahdollisuus tunnistaa poikkeamat työkyvyssä.

Työkyvyn lasku näkyy monella eri tavalla työssä. Työkyvyn lasku tuntuu monella eri tavalla. Varhaisia oireita ovat:

  • jatkuva väsymys
  • toistuva myöhästely
  • häiritsevä käytös
  • riitely
  • työtehon lasku

Jos tuntuu tai näyttää, että työnteko ei suju entiseen malliin, siihen on aina joku syy.

Ainoa tapa selvittää, mistä on kysymys on keskustella asiasta heti.
Omasta tuntemuksestaan voi keskustella työterveyshuollossa tai esimiehen kanssa.
Esimiehen pitää keskustella alaisensa kanssa.

Hyvä pikatesti on kysyä:

  • Minkä kouluarvosanan on antanut omalle työkyvylleen parhaina aikoina ja minkä arvosanan antaa nyt – Kahden numeron pudotus tai alle kuutosen arvosana kertoo jo merkittävästä alenemasta.
  • Minkä asian näkee työssään hankalimpana – Tällä pystyy ymmärtämään, onko kyse terveyteen liittyvästä ongelmasta ja miten asiaa voisi korjata.
  • Kuinka arvelee työkyvyn kehittyvän vuoden aikana, jos mitään ei tehdä – Tämä auttaa arvioimaan, miten vakavasta ongelmasta on kyse.

Apua työkykyongelman tunnistamiseen ja ratkaisujen etsimiseen:

Tilaa tästä työkykyä