Tilaa tästä työkykyä

Ratkaisuja ja apua työssä suoriutumisen ongelmiin:

Tuemme suoriutumisen johtamisessa ja kouluttamme tiedostamaan ja toimimaan ratkaisujen löytämiseksi.

Tiedostaminen

1. Autamme tunnistamaan työkykyyn vaikuttavat tekijät.
2. Autamme arvioimaan suoriutumisvajeen kustannukset.
3. Autamme ymmärtämään johtamisen, työolojen, terveyden, työn, tavoitteiden, työterveyshuollon ja esimiestyön vaikutuksen työkykyyn.
4. Autamme tekemään säästöjä tuottavia toimintatapoja suoriutumisen ja työkyvyn johtamiseen.
5. Autamme löytämään tehokkaat tavat toimia työterveyshuollon kanssa.

Toiminta

1. Koulutamme johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä keskustelemaan rakentavasti.

  • Kohtaamiset herättävät tunteita, joiden hallintaa voi oppia.
  • Tunteiden tunnistaminen ja hallinta helpottaa puhumista.

2. Koulutamme johtoa ja esimiehiä antamaan palautetta tuloksellisesti.

  • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on opittava taito.
  • Vain oikein annettu ja vastaanotettu palaute tuottaa tulosta.

3. Koulutamme esimiehiä tunnistamaan työntekijöiden erilaiset tilanteet ja suhteuttamaan ne työhön.

  • Tuloksellinen suoriutumisen johtaminen vaatii työyhteisön ja työntekijöiden tuntemista.
  • Tilanne ja aika vaikuttavat ihmisen ja työyhteisön suoriutumiseen.
Ratkaisu

1. Vähennämme työkykyyn liittyviä riskejä ja poistamme niitä.

  • Useimmat työkykyyn ja suoriutumiseen vaikuttavat asiat voidaan hallita hyvällä johtamisella.

2. Luomme pysyvän muutoksen suoriutumisen johtamiseen.

  • Suoriutumisen johtaminen vaatii jatkuvaa keskustelua ja seurantaa.

3. Löydämme kustannustehokkaat ja pysyvät ratkaisut osatyökykyisille henkilöille.

  • Osatyökykyisten tilanteeseen on olemassa paljon hyviä vaihtoehtoja.

4. Neuvomme työnantajaa erilaisten tukimuotojen käytöstä.

  • Useimpiin suoriutumisen ongelmatilanteisiin on mahdollista saada rahallista ja asiantuntijatukea.

Yhteystiedot:

Phone: +358 (0) 44 977 4888
Email: tyokyky@afectar.fi

Afectar Oy
Aalto Start-Up Center
Maarintie 6
02150 Espoo